Usiądź i zapłacz
jesteś żywym
cmentarzem życia

zrzuć z siebie futro
broczy krwią truchła
na ostrzu czasu

jesteś historią miejsca
plamy
częścią ofiary

klepsydrą
w trzech linijkach
zranień

i niczym
ponad
to