Ścieg

szyje baba ścieg
z jednej brzeg
z drugiej brzeg
krzywy ścieg

od zachodu
sztuczny śnieg
od wschodu
na blinów zaczynie
litanią narzekań
kapłan
rzeźbi winę

w rodzinie
pod ciemnym obrazem
krew

z jednej brzeg
z drugiej brzeg
baba szyje