*

Poeta otwiera okno
na dom
dwa skrzydla nielota
sprowadza do jedności
dzień z nocą
łączy światłem
zniża do sofizmatu
słowa są tylko formą
wdechu i wydechu
zaciemniają obraz
i sieją zamęt