*

Liczba sukcesów jest odwrotnie proporcjonalna do liczby porażek, a ich ciężar gatunkowy, jest sumą porażek podniesioną do potęgi.