Słowo

nie mnoży się i
nie dzieli
rozpisuje na drobne
deformuje i grzeszy
olbrzymem
lub mikronem
czasem przygryza wargi
zaciera obrazy
jest przezroczyste
intensywnie ubarwione
od źródła czerpie moc
trudno zgadnąć
że pożyczone
ma przecież papiery
codziennego użytku